Languages

Citizenfund

Engagement

Share this on

Short description

Citizenfund is een investeringscoöperatieve die u toelaat om projecten met een sociale impact te financieren!

Short description

Le Citizenfund est une coopérative d'investissement qui vous permet de financer des projets entrepreneuriaux à impact sociétal !

Description

Le Citizenfund est une coopérative d'investissement responsable. Tout le monde peut devenir un acteur du changement en soutenant la transition. Les coopérateurs du Citizenfund mettent une fraction de leur épargne à disposition d’ambitieux projets entrepreneuriaux à impact social et environnemental bénéfiques pour la société, en vue de les réaliser ou les aider à se développer.
La souscription de parts sociales consiste en une mise à disposition solidaire de son épargne plutôt qu’en un investissement spéculatif. Un rendement plafonné à 6% est possible (en vertu de notre agrément CNC, AR du 8 janvier 1962, art.1), mais n’est en aucun cas garanti.
Concrètement, toute personne physique ou morale qui le souhaite est libre de souscrire une ou plusieurs parts de coopérateurs d’une valeur nominale de 250 €. À chaque part souscrite s’ajoute un frais de gestion unique à hauteur de 10 €.

Plus d'info sur www.citizenfund.Coop

Description

Citizenfund is een coöperatie voor duurzaam investeren. Iedereen kan een rol van verandering spelen door de overgang te ondersteunen. De medewerkers van het Citizenfund stellen een fractie van hun spaargeld ter beschikking van ambitieuze ondernemingsprojecten met een sociale en ecologische impact die de samenleving ten goede komen, met het oog op de uitvoering of de ontwikkeling ervan.
De inschrijving op aandelen bestaat uit een gezamenlijke en meerdere spaarfaciliteiten in plaats van een speculatieve belegging. Een maximale opbrengst van 6% is mogelijk (volgens onze CNC-erkenning, Koninklijk Besluit van 8 januari 1962, art. 1), maar is op geen enkele wijze gegarandeerd.
Concreet betekent dit dat elke natuurlijke of rechtspersoon die dit wenst, vrij is om in te schrijven op één of meer aandelen van de coöperatieve met een nominale waarde van € 250,-. Voor elk aandeel waarop wordt ingeschreven, wordt een unieke beheersvergoeding van 10 euro toegevoegd.

Meer infos op www.citizenfund.coop

Name of organizer
Citizenfund
Organizer Categories
Andere
Contact Name (visible)
Citizenfund
Contact Email (visible)
Location
Citizenfund
Chaussée de Louvain 775
Evere 1140
Belgium
Disabled accessible
No

Location Map