Languages

Resourceful Societies: Building with Reclaimed Elements

Event

Share this on

Starting
25 September 2023 09:00
Ending
20 November 2023 09:00
Short description

Tentoonstelling Overzicht
De FCRBE Mobiele Tentoonstelling wil het licht laten schijnen op de hergebruiksector door de activiteiten van materiaalhandelaars, het Opalis-project en Salvoweb onder de aandacht te brengen - en dit alles terwijl de uitdagingen met betrekking tot bouw- en sloopafval worden aangepakt.

Short description

Vue d'ensemble de l'exposition
L'exposition mobile FCRBE vise à mettre en lumière le secteur de la réutilisation, en soulignant les activités des négociants en matériaux, le projet Opalis et Salvoweb - tout en abordant les défis liés aux déchets de construction et de démolition.

Description

À Urban Insight, une plateforme de partage des connaissances, nous sommes parfaitement conscients des problèmes mondiaux urgents liés à l'urbanisation, tels que l'augmentation de la consommation d'énergie et des émissions de carbone. Ces questions soulignent le rôle vital de l'utilisation durable des matériaux. En Europe, le secteur de la construction génère d'importants déchets et se livre à une extraction massive de matériaux. Cependant, nous croyons fermement en son potentiel de transformation par l'adoption de matériaux récupérés, ce qui constitue un thème central dans notre pratique quotidienne chez Sweco pour transformer la société ensemble !
L'exposition promet une présentation captivante des matériaux récupérés et de leurs applications pratiques. Des présentations et des discussions éclairantes, animées par des experts d'Urban Insight, de Sweco Belgium et de ROTOR, enrichiront l'expérience. C'est l'occasion d'explorer le potentiel créatif des pratiques de construction durable tout en engageant des conversations décontractées dans un bâtiment emblématique conçu par Horta au cœur de Bruxelles.

Description

Bij Urban Insight, een platform voor het delen van kennis, zijn we ons terdege bewust van de dringende mondiale problemen die gepaard gaan met verstedelijking, zoals een hoger energieverbruik en meer koolstofuitstoot. Deze problemen onderstrepen de vitale rol van duurzaam materiaalgebruik. In Europa genereert de bouwsector veel afval en wordt er veel materiaal gewonnen. Wij geloven echter sterk in het potentieel voor transformatie door hergebruik van materialen, wat een centraal thema vormt in onze dagelijkse praktijk bij Sweco om samen de maatschappij te transformeren!
De tentoonstelling belooft een boeiende showcase van hergebruikte materialen en hun praktische toepassingen. Verhelderende presentaties en discussies onder leiding van experts van Urban Insight, Sweco België en ROTOR zullen de ervaring verrijken. Het is een kans om het creatieve potentieel van duurzame bouwpraktijken te verkennen terwijl je deelneemt aan ongedwongen gesprekken in een iconisch gebouw ontworpen door Horta in het hart van Brussel.

Name of organizer
Urban Insight Lab Brussels
Organizer Categories
Andere
Contact Name (visible)
Urban Insight Lab Brussels
Location
Urban Insight Lab Brussels
Rue d'Arenberg 13
Brussels 1000
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map